Kalkulator raty kredytowej:

Oblicz przybliżoną miesięczną ratę kredytu hipotecznego.
+
-
lat
+
-
%
+
-
Obliczam ratę ...

Miesięczna rata Twojego kredytu może wynosić:

Założenia: Kwota kredytu: 150000 zł, Okres spłaty: 30 lat, Oprocentowanie: 3.8 %, RRSO: %

Rata kredytu może być inna w różnych bankach.

Nie trać czasu na samodzielne porównania - zrobimy to za Ciebie!

Porozmawiaj z ekspertem:

* pole wymagane
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych jest Freedom Nieruchomości sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@freedom-nieruchomosci.pl, pod numerem telefonu +48 (22)266 81 43 lub pisemnie (adres siedziby administratora). U administratora danych osobowych nie ma wyznaczonego inspektora ochrony danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane:

  • W celu realizacji zamówionego kontaktu telefonicznego z przedstawicielem Freedom dotyczącego oferty produktowej podmiotu współpracującego z Freedom tj. NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 76 - podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”) w związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą na nawiązanie przez Freedom kontaktu telefonicznego dotyczącego oferty produktowej NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 76
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
Okres przez który dane będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na kontakt telefoniczny lub do momentu wyrażenia, przez Panią/Pana, skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak nie dłużej jak do czasu realizacji kontaktu. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie stanie się niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom zapewniającym obsługę klienta (Call Center) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Pan prawo wycofania zgody na kontakt ze strony w każdym momencie np. poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres biuro@freedom-nieruchomosci.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia - gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na adres biuro@freedom-nieruchomosci.pl, bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.
Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych w celach realizacji zamówionego kontaktu jest dobrowolne.
Agencja nieruchomości Freedom Nieruchomości © 2023